Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel V

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel VI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 december 2011

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers