Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling nadere categorie ex artikel 8, tweede lid, Besluit bekostiging financieel toezicht (categorie premiepensioeninstellingen)[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling nadere categorie ex artikel 8, tweede lid, Besluit bekostiging financieel toezicht (categorie premiepensioeninstellingen)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Besluit bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Als nadere categorie, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit bekostiging financieel toezicht wordt vastgesteld de categorie premiepensioeninstellingen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager