Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990

Geldend van 18-12-2011 t/m heden

Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 november, nr. arc-2011.06250/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst voor de neerslag van de handelingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op het beleidsterrein Sanctiebeleid over de periode 1991–2001’ (vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie, nr. C/S&A/05/2594 d.d. 12 december 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 7 d.d. 10 januari 2006)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

de Directeur Informatisering,

R. Papenhuijzen

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]