Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 december 2011, nr. 5718095/11, houdende indexering van de griffierechten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2012)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet griffierechten burgerlijke zaken.]

Artikel II

Ten aanzien van de griffierechten die verschuldigd zijn geworden vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling of die rechtsgeldig zijn aangezegd op grond van de artikelen 111, tweede lid, onder k of 276, tweede lid, Rv voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft het griffierecht zoals het vóór die datum gold, van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel IV

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten