Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling wettelijke rente voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 18-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 november 2011, nr. 5715475/11/6, houdende vaststelling van de wettelijke rente voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 1

De wettelijke rente als bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES bedraagt 3%.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten