Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2013.]

Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 oktober 2011, nr. 5712808/11/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,3.

Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven