Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2012

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2011 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2010;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de CuraƧaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2012. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2012.

Den Haag, 4 oktober 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner