Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond internationale betrekkingen op cultureel gebied 2011[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 22-09-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 september 2011, nr. ICE -227/2011, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond internationale betrekkingen op cultureel gebied 2011)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1, onder a, en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van internationale betrekkingen op cultureel gebied geldt voor de periode van 20 september 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 2.500.000,–.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Europese Samenwerking,

R.E. de Groot