Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2012[Regeling vervallen per 08-08-2012 met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 01-07-2012

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2012

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 08-08-2012]

Het tarief voor het beoordelen van het verbeterplan als bedoeld in artikel 11, zevende lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 550,–.

Artikel 2 [Vervallen per 08-08-2012]

Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot tijdelijke vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt

 • a. bij een eerste verzoek € 105,–;

 • b. bij een tweede verzoek € 180,–; en

 • c. bij een derde of volgend verzoek € 255,–.

Artikel 3 [Vervallen per 08-08-2012]

Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 830,–.

Artikel 4 [Vervallen per 08-08-2012]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt:

 • a. voor een eerste toetsing: € 710,–;

 • b. voor een hertoetsing: € 1.045–.

Artikel 5 [Vervallen per 08-08-2012]

 • 1 Een toetser die voor een toetsing of accreditatie wordt ingeschakeld, ontvangt voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie ten behoeve van de toetsing aangevangen dagdelen een vergoeding ten bedrage van € 365,– per dagdeel.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, geldt voor ten hoogste twee dagdelen per dag.

 • 3 Een dagdeel omvat een tijdsperiode van drie uur.

 • 5 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 1, vierde lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.

 • 6 Een toetser verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.

Artikel 6 [Vervallen per 08-08-2012]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 [Vervallen per 08-08-2012]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2012.