Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening september tot en met december 2011[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-09-2011 t/m 31-12-2015

Contributieverordening september tot en met december 2011

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiegroep

H (openbaar accountants)

513

M (intern accountants en overheidsaccountants)

342

L (accountants in business)

171

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

51

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

De Contributieverordening 2011/2012 van 1 september 2011 (Stcrt. 2010, 21423) wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening september tot en met december 2011.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.