Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2012[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2012

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiegroep

H (openbaar accountants)

1.369

M (intern accountants en overheidsaccountants)

913

L (accountants in business)

456

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

152

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2012.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants