Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Aan de voorzitter van de Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,026.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen