Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2013.][Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 06-07-2011 t/m 30-06-2012

Regeling vaststelling bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren 2011

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder regeling: Regeling bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager