Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit actualisering Bora[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2013.]

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit van 28 juni 2011, houdende actualisering van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 april 2011, nr. 5693390/11/6;

Gelet op de artikelen 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie en de artikelen 5d, tweede lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 26 mei 2011, No. W03.11.0141/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juni 2011, nr. 5698599/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.]

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit actualisering Bora.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten