Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling kostenverhaal beschikkingen van de Minister van Economische Zaken op energiegebied

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ/11075438, houdende uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

De bedragen die verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal beschikkingen van de Minister van Economische Zaken op energiegebied.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen