Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012

De Staatssecretaris van Financiƫn,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013 bedraagt ten hoogste 123,0.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2011

De staat

secretaris

van Financiƫn,

F.H.H. Weekers