Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van 27 juni 2011, houdende vaststelling van het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak (Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 juni 2011, nr. 5699042/11/6;

Gelet op artikel 84, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2011, nr. W03.11.0215/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011, nr. 5700314/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Het aantal leden van de Raad voor de rechtspraak bedraagt vier.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel Z, onder 1, van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in werking treedt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aantal leden Raad voor de rechtspraak.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juni 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten