Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wob Financiën.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s).]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES.]

Artikel XXI

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers