Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tot intrekking Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

Geldend van 25-06-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. BJZ2011046952 houdende intrekking van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

De Subsidieregeling voor motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM blijft van toepassing op aanvragen als bedoeld in artikel 4 van die regeling, die zijn ingediend voor 25 juni 2011, met dien verstande dat de beslissing op die aanvragen in afwijking van artikel 5 van die regeling wordt genomen voor 15 december 2011.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 juni 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma