Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit teruggaaf tarief meetwerkzaamheden[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 10-06-2011 t/m 31-12-2015

Besluit van de Raad van Bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers (het Kadaster) van 19 mei 2011 en met corsanummer 11.025938, betreffende restitutie van tarief in gevallen, waarin voor de zelfde meetwerkzaamheden meerdere malen tarief werd berekend

  • 1. In afwijking van het eerste lid van artikel 2 lid 1 Regeling tarieven Kadaster wordt in gevallen waarin meerdere akten de zelfde ambtshalve meetwerkzaamheden betreffen, zoals hiervoor gemeld, op verzoek van de aanbieder van het op de eerste akte volgende stuk en zolang nog geen terreinbezoek heeft plaats gevonden het voor meting betaalde bedrag minus drie maal het kwartiertarief van artikel 12 lid 2 Regeling tarieven Kadaster gerestitueerd;

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit teruggaaf tarief meetwerkzaamheden.

Apeldoorn, 19 mei 2011

Raad van Bestuur van het Kadaster.