Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

[Regeling vervalt per 01-01-2013]

Wetstechnische informatie voor Artikel 12 uitvoeringsovereenkomst


Informatie geldend op 02-09-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Intrekking regeling

24-10-2012

Stcrt. 2012, 26161

 

24-10-2012

Stcrt. 2012, 26161

Alg. 1

16-06-2011

 

Nieuwe regeling

Stcrt. 2011, 10181

 

Stcrt. 2011, 10181

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 24, zesde lid, van Stcrt. 2012/26161 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.