Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de film[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 16-06-2011 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 16-06-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-06-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2013 Intrekking-regeling 24-10-2012 Stcrt. 2012, 26161 24-10-2012 Stcrt. 2012, 26161 Alg. 1
16-06-2011 Nieuwe-regeling Stcrt. 2011, 10181 Stcrt. 2011, 10181

Opmerkingen

  • 1) Artikel 24, zesde lid, van Stcrt. 2012/26161 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.