Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945

Geldend van 28-05-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 april 2011, nr. bca-2011.06125/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor archiefbescheiden van de Koninklijke Bibliotheek, over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 26 mei 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl.]