Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bestanddelen munten van vijf en tien euro met thema «Nederland en schilderkunst»

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Besluit van 10 mei 2011, houdende vaststelling van de bestanddelen van de munten van vijf en de tien euro die in jaar 2011 worden uitgegeven met het thema «Nederland en schilderkunst»

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 2 mei 2011, FM/2011/8768 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2011 worden uitgegeven met het thema «Nederland en schilderkunst» is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis kijkend naar een deel van het schilderij «Gezicht op Delft» van Johannes Vermeer, boven het schilderij de tekst «KONINGIN DER NEDERLANDEN» en onder het schilderij Onze naam;

   Bijlage 248850.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: op de achtergrond van een deel van het schilderij «Gezicht op Delft»’ van Johannes Vermeer de achterkant van een schilderijlijst met daarop rechts onderin de initialen «PM», boven de schilderijlijst de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO» en in het midden onderin het teken van de Muntmeester

   Bijlage 248851.png

   , het jaartal «2011» en het teken van de Munt

   Bijlage 248852.png

   .

   Bijlage 248853.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 mei 2011

Beatrix

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

de vierentwintigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten