Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies[Regeling vervallen per 06-06-2014.]

Geldend van 01-07-2011 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2011, nr. DWJZ/R&E-3059870, houdende aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies (Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies)

De Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluiten:

Artikel I [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling palliatieve terminale zorg.]

Artikel II [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling academische functie.]

Artikel III [Vervallen per 06-06-2014]

De Subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsgetroffenen wordt ingetrokken.

Artikel IV [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling donatie bij leven.]

Artikel V [Vervallen per 06-06-2014]

De Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde wordt ingetrokken.

Artikel VI [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant.]

Artikel VII [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan.]

Artikel VIII [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.]

Artikel IX [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg.]

Artikel X [Vervallen per 06-06-2014]

De Subsidieregeling zorginnovatie wordt ingetrokken.

Artikel XI [Vervallen per 06-06-2014]

De Regeling palliatieve terminale zorg, Subsidieregeling academische functie, Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant, de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan, de Subsidieregeling publieke gezondheid, de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg en de Subsidieregeling zorginnovatie zoals deze luidden op het tijdstip voor inwerkingtreding van deze regeling blijven van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt op grond van de desbetreffende regeling.

Artikel XII [Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2011 met dien verstande dat artikel IX in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XIII [Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner