Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 25-05-2011 t/m 31-12-2013

Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder respectievelijk 1°, 2°, en 3°, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer is:

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen