Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2015

Wijzigingsregeling Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie

Artikel I [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorginstellingen Defensie.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2016]

Klachten die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en nog niet zijn afgedaan, worden voor verdere behandeling overgedragen aan de door de Secretaris-Generaal ingestelde klachtencommisisie.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2011

De

Minister

van Defensie,

J.S.J. Hillen