Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling houdende aanwijzing militaire luchthavens

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Regeling houdende aanwijzing militaire luchthavens

Artikel 1

Titel 10.3 van de Wet luchtvaart is van toepassing op de volgende militaire luchthavens:

 • Arnhemse Heide;

 • Artillerieschietkamp Oldebroek;

 • Assen;

 • Beekhuizerzand;

 • Brunssum C;

 • Brunssum S;

 • Eder- en Ginkelse Heide;

 • Ermelose Heide;

 • Garderense Veld;

 • Leusderheide;

 • Marnewaard;

 • Oirschot;

 • Oost-Vlieland;

 • Rijen;

 • Stroese zand;

 • Vlasakkers;

 • Vliehors;

 • Waalsdorpervlakte.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2010

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling houdende aanwijzing militaire luchthavens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop