Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2011 Toegepast Onderzoek Stichting Deltares

Geldend van 01-06-2011 t/m heden

Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2011 Toegepast Onderzoek Stichting Deltares

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting Deltares;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Subsidieregeling Stichting Deltares, wordt, voor zover het betrekking heeft op toegepast onderzoek als genoemd in artikel 2, eerste lid van de Subsidieregeling Stichting Deltares, voor het jaar 2011 vastgesteld op € 40.000.000,–.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma