Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling VVN 2010 voor het boekjaar 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-05-2013.][Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-05-2011 t/m 31-12-2013

Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling VVN 2010 voor het boekjaar 2012

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling VVN 2010;

Besluit:

Enig artikel [Vervallen per 01-01-2014]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling VVN 2010 wordt voor het boekjaar 2012 vastgesteld op € 4.255.375.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

de Directeur-Generaal Mobiliteit,

L.M.C. Ongering