Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 30-03-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 18 maart 2011, nr. DDE-115/2011, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie ORIO ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 1.453 zijnde 19,9% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie ORIO ontvangen een maandvergoeding van € 1.090 zijnde 14,9% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de plv. Directeur Generaal Internationale Samenwerking,

A. Haspels