Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, Algemene douaneregeling en Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES in verband met de instelling van het Landelijk kantoor Belastingregio’s

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel IV [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen I en II terugwerken tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers