Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2013.]

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2011

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2011 vastgesteld op 0,203061%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2011 vastgesteld op 0,254734%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 25 januari 2011

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst