Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar Nederlandse nationale zijde herdenkingsmunt twee euro 'Erasmus Laus Stultitiae'

Geldend van 11-02-2011 t/m heden

Besluit van 24 januari 2011, nr. 11.000107, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de herdenkingsmunt van twee euro ‘Erasmus Laus Stultitiae’

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 januari 2011, FM/2011/153 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De Nederlandse nationale zijde van de beeldenaar van de herdenkingsmunt van twee euro die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het in 2011 500 jaar is geleden dat het boek ‘Laus Stultitiae’ van Erasmus werd uitgegeven, is, overeenkomstig onderstaande afbeelding: binnen een cirkel van 12 sterren, aan de linkerzijde Onze beeltenis, rechts daarvan vertikaal geschreven in twee regels «BEATRIX KONINGIN» «DER NEDERLANDEN», aan de rechtzijde een portret van Erasmus die de tekst «Laus Stultitiae» heeft geschreven, boven zijn rechterhand het teken van de Muntmeester

  Bijlage 248412.png

  en het teken van de Munt

  Bijlage 248413.png

  met daaronder het jaartal 2011.

  Bijlage 248414.png
 • 2 De twee-euromunt heeft een fijngekartelde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS*».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 januari 2011.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 24 januari 2011

Beatrix

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager