Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlenging periode waarin verordeningen tot instelling van een BI-zone kunnen worden vastgesteld[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 04-02-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van 20 januari 2011, houdende verlenging tot 1 januari 2012 van de periode waarin verordeningen tot instelling van een BI-zone kunnen worden vastgesteld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 januari 2011, nr. WJZ / 10201052;

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Experimentenwet BI-zones;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

De periode, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Experimentenwet BI-zones, eindigt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de derde februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten