Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 14-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 2 december 2010 tot aanwijzing van een dienst die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de door het bestuur van het Productschap Vis vastgestelde Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 (Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010.

  • 2 Het Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen van 29 maart 2007 wordt ingetrokken.1

  • 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

  • 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 2 december 2010

D.C. Faber

voorzitter

D.A.M. Risseeuw

secretaris

  • ^ [1]

    Het Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen is d.d. 4 juni 2008 goedgekeurd door het Ministerie van LNV en gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 20 juni 2008 (nr. 49, VIS 16). Gewijzigd bij Besluit I wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen is d.d. 12 maart 2010 goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en d.d. 2 april 2010 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 19, VIS 22).