Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling formulier basisadministraties persoonsgegevens BES

Geldend van 15-12-2010 t/m heden

Besluit van 13 december 2010, nr. BPR2010/U57175, tot vaststelling formulier basisadministraties persoonsgegevens BES

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2010.

Den Haag, 13 december 2010

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

G.M. Keijzer-Baldé,

Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.

Bijlage I

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage II

[Red: Niet opgenomen.]