Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens[Regeling vervallen per 06-01-2014.]

Geldend van 15-12-2010 t/m 05-01-2014

Besluit van 13 december 2010, nr. BPR2010/U57278, tot vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-01-2014]

Het formulier, vermeld in de bijlage bij dit besluit, is een formulier als bedoeld in de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 [Vervallen per 06-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2010.

Den Haag, 13 december 2010

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

G.M. Keijzer-Baldé,

Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.

Bijlage [Vervallen per 06-01-2014]

[Red: Niet opgenomen.]