Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie [...] (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996

Geldend van 13-01-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 oktober 2010, nr. bca-2010.05961/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl.]