Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel IV

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel V

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,

F.H.H. Weekers