Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Aanwijzing bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met toelating tot het Nederlandse verkeer

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

De zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway die voldoen aan hoofdstuk 5, afdeling 6, paragraaf 13, van de Regeling voertuigen worden aangewezen als motorrijtuigen in de zin van artikelĀ 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 744) in werking treedt.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus