Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling loonbelasting BES

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Uitvoeringsregeling loonbelasting BES

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 8 en 12A van de Wet loonbelasting BES en artikel 58 van de Wet inkomstenbelasting BES;

Besluit:

Artikel 2

Als loonbelasting- en premietabellen worden vastgesteld:

  • a. de halvedagtabel, opgenomen in bijlage A;

  • b. de dagtabel, opgenomen in bijlage B;

  • c. de weektabel, opgenomen in bijlage C;

  • d. de tweeweken(quincena)tabel, opgenomen in bijlage D;

  • e. de maandtabel, opgenomen in bijlage E;

  • f. de kwartaaltabel, opgenomen in bijlage F.

  • g. de tabel bijzondere beloningen, opgenomen in bijlage G.

Artikel 3

De loonbelasting- en premietabellen, genoemd in artikel 2, zijn van toepassing op de in artikel 2 van de Wet loonbelasting BES genoemde werknemers.

Artikel 4

De bij deze regeling behorende bijlagen A tot en met G liggen, inclusief toelichting, ter inzage bij de Directie Directe belastingen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling loonbelasting BES.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05:00 uur in het Europese deel van Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Bijlage A

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage B

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage C

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage D

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage E

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage F

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage G

[Red: Niet opgenomen.]