Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie[Regeling materieel uitgewerkt per 29-12-2016.]

Geldend van 29-12-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meer in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer mr. F. Teeven, is binnen de grenzen van het door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

 • a. personen- en familierecht;

 • b. adoptie;

 • c. auteursrecht;

 • d. juridische beroepen;

 • e. rechtsbijstand;

 • f. kansspelen;

 • g. bescherming persoonsgegevens;

 • h. slachtofferhulp;

 • i. sanctiebeleid, met inbegrip van TBS;

 • j. justitieel jeugdbeleid, met inbegrip van internationale kinderontvoering;

 • k. adolescentenstrafrecht;

 • l. preventie;

 • m. reclassering;

 • n. het project Herijking executie;

 • o. 1F-beleid;

telkens met inbegrip van de bijbehorende wetgeving en met inbegrip van de met de uitvoering van het beleid op deze terreinen belaste dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

De staatssecretaris kan voorts met nader door de minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

's-Gravenhage, 17 december 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten