Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24130 tot eenmalige aanpassing van de bedragen en vaststelling van de tegemoetkomingen van de sociale verzekeringen BES

Artikel 1. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  • 1 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

  • 3 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Artikel 2. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]

Artikel 3. Wet minimumlonen BES

[Red: Wijzigt de Wet minimumlonen BES.]

Artikel 4. Wet ongevallenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp