Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2011[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2010, nr. BJZ2010033442, houdende vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2011)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2011: € 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

De Regeling koopsubsidieplafond 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2010

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner