Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet geldstelsel BES en vaststelling [...] omwisseling Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet geldstelsel BES en tot vaststelling van de termijn voor kosteloze omwisseling van Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 december 2010, nr. BR/FM/2010/23710 M;

Gelet op de artikelen 13, eerste lid, en 17 van de Wet geldstelsel BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet geldstelsel BES, met uitzondering van de artikelen 13a tot en met 13z en 16, treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 2

Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten kunnen tot en met 30 juni 2011 kosteloos ter verwisseling voor wettig betaalmiddel worden aangeboden bij de ingevolge artikel 13 van de Wet geldstelsel BES aangewezen kantoren.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2010

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vierentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten