Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling model formulieren Besluit afbreking zwangerschap

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2010, nr. PG/E-3040158, houdende vaststelling model formulieren bedoeld in het Besluit afbreking zwangerschap

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 26, tweede lid, en 27, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage A

FORMULIER A Model van het formulier, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap

Bijlage 248276.png
Bijlage 248277.png
Bijlage 248278.png
Bijlage 248279.png

Bijlage B

FORMULIER B Model van het formulier, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van het Besluit afbreking zwangerschap

Bijlage 248280.png
Bijlage 248281.png
Bijlage 248282.png
Bijlage 248283.png
Bijlage 248284.png
Bijlage 248285.png
Bijlage 248286.png