Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentages sociale verzekeringen 2011 BES en vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24129, tot de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor de BES en het maximum dagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

Artikel 1. Vaststelling premiepercentage Cessantiawet BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES,

wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,2%.

Artikel 2. Vaststelling premiepercentage Wet ongevallenverzekering BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,5%.

Artikel 3. Vaststelling premiepercentage Wet ziekteverzekering BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,6%.

Artikel 4. Vaststelling premiepercentage Wet algemene ouderdomsverzekering BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 25,0%.

Artikel 5. Vaststelling premiepercentage Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 30 van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,3%.

Artikel 6. Vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES

Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES wordt:

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt vastgesteld op USD 93,48;

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt vastgesteld op USD 112,18.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages sociale verzekeringen 2011 BES en vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp