Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] 2006 (internationale betrekkingen op cultureel gebied)[Regeling vervallen per 22-09-2011.]

Geldend van 18-12-2010 t/m 21-09-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 december 2010, nr. ICE - 556/2010, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 betreffende internationale betrekkingen op cultureel gebied

Artikel 1 [Vervallen per 22-09-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van internationale betrekkingen op cultureel gebied geldt voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2 [Vervallen per 22-09-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de waarnemend Directeur-Generaal Europese Samenwerking,

S.J.H. Smits