Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2011 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,55%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 november 2010

J.M. Linthorst,

Voorzitter Raad van bestuur UWV.